2020xmj không chỉ là một bài phát biểu bị cấm hai trò chơi

Trong quá trình Hanbok League của Hanbok, ngày 21 tháng 7 năm 2020, vì các cầu thủ của Club Xie Mingjing (ID: XMJ), các đồng đội đã sử dụng các bài phát biểu không đúng cách trong quá trình cạnh tranh, thông báo hôm nay, đã cấm hai lĩnh vực, Đồng thời, bị phạt RYL 1W, hãy xem Xiaobian!

2020xmj vì các từ không công bằng đối với lệnh cấm theo Điều 11.1.10, Điều 11.2.5, Điều 11.2.2 và Điều 11.2.2 Quy định và các quy định có liên quan trong \"Hình phạt LDL Quy tắc \", Đội ngũ quản lý kỷ luật sự kiện của Liên minh Legends trừng phạt Câu lạc bộ RL và Xie Mingjing Người chơi (ID: XMJ) như sau:

- Người chơi Xie Mingjing (ID: XMJ) là lệnh cấm trò chơi ( IE: 30 tháng 7, BOL ALAX SDX của Bo3 và Bo3 của RL so với 87 vào ngày 1 tháng 8, các cầu thủ XMJ đã bị cấm) và đã bị phạt 10.000 phạt RMB;

- Câu lạc bộ RL bị phạt 10.000 RMB;

[ 123] - Liên minh Ủy ban Sự nghiệp của Đội quản lý kỷ luật sẽ tiến hành một sự chỉ trích về liên minh trong sự kiện này.

Trên đây là 2020xmj do Xiaobian mang đến cho tất cả mọi người vì hai trò chơi, thú vị hơn, thú vị hơn.

    Trước:Thông báo cập nhật quy tắc chống nghiện 2020LOL              Kế tiếp:Mùa hè 2020LPL 201 đoạn thứ 28