Sửa chữa lolbug: Ngôi sao rạn nổ quá thấp

Vào lúc 17:00 ngày 27 tháng 7 năm 2020, Liên minh huyền thoại không ngừng cập nhật. Lỗi sửa chữa chính quá thấp để làm nổ tiền, và bản cập nhật cụ thể Xiaobian biết điều đó!

Sửa chữa lolbug: Bounty Star Star Ném quá thấp Momo Tesh

Bị động độc đáo [Lưỡi cứu tinh] của nó, hãng sẽ không quá 350.

Sửa chữa lỗi nhẹ

Đã sửa lỗi một lỗi, lỗi gây ra: [Thần máy siêu ma thuật] và [Fitz] đôi khi bị tổn hại miễn dịch và xuất hiện trên bàn cờ sai.

Đã sửa lỗi một lần gây ra: Người chơi đôi khi bị tổn thương khi ai đó đầu hàng.

[Sao nổ mìn] tiền thưởng trước đó quá thấp, và bây giờ nó sẽ có lượng tiền thưởng phù hợp.

Những điều trên là sửa chữa lolbug do Xiaobian mang đến: ngôi sao tuyệt vời có đầy đủ nội dung, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Mùa hè 2020LPL 201 đoạn thứ 28              Kế tiếp:2020LPL Mùa hè lần thứ 27 Giới thiệu