2020LPL Mùa hè lần thứ 27 Giới thiệu

Các cuộc thi Summer 2020LPL là trong khốc liệt cơ bản dở dang Các dòng sản phẩm của hai bên của cuộc chiến là 17:. 00 Momgvssn và 19:.? 00DMovsvg bạn đang làm gì vậy rất tò mò về bốn đội Loạt nhỏ sau đây là dành cho tất cả mọi người. Giới thiệu

dòng sản phẩm:

dòng sản phẩm:

123]

dòng sản phẩm:

dòng sản phẩm:

trên đây là giới thiệu dòng sản phẩm, thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Sửa chữa lolbug: Ngôi sao rạn nổ quá thấp              Kế tiếp:Mùa hè 2020LPL 201 năm 201