Mùa hè 2020LPL 201 năm 201

Cuộc đua mùa hè 2020LPL đang diễn ra đầy đủ, vào ngày 24 tháng 7 có 17: 00V5VSSN, và 19: 00rngvscd, so với mọi người rất tò mò, loạt nhỏ sau đây là dành cho tất cả mọi người giới thiệu nó!

17: 00V5VSSN

17: 00V5VSSN

V5 Lineup: BiAbiuweiWeimolesamdppgod [ 123]

SN Lineup: binsofmangelhuanfengwordart

RNG Lineup: newxlbxiaohubetming LGD Lineup: langxpeanutxiyekrammark ở trên là Một loạt nhỏ để đưa 2020LPL mùa hè Matsuy ngày 24 tháng 7, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:2020LPL Mùa hè lần thứ 27 Giới thiệu              Kế tiếp:Mùa hè 2020LPL thân thiện ngày 23 tháng 7