Mùa hè 2020LPL thân thiện ngày 23 tháng 7

    Trước:Mùa hè 2020LPL 201 năm 201              Kế tiếp:G2 tự chế giễu là đội bóng bi thảm nhất trong Liên minh BMW