G2 tự chế giễu là đội bóng bi thảm nhất trong Liên minh BMW

Vào ngày 21 tháng 7 năm 2020, G2 chính thức phát hành Weibo, bản thân chế giễu là đội bóng bi thảm nhất trong Liên minh BMW, và hãy xem Xiaobian!

G2 Tự chế giễu là đội bóng bi thảm nhất trong Liên minh BMW Văn bản gốc như sau:

Xin chúc mừng Câu lạc bộ thi đấu điện tử @FPX, bây giờ chúng tôi G2 đã trở thành Liên minh BMW đã rửa Đội

BMW tuyên bố hợp tác với FPX, T1, G2, FNC và C9 vào ngày 16 tháng 4 và kết quả của năm đội như sau:

FPX6-6, xếp thứ tám.

T16-4, xếp thứ tư.

G25-6, cùng với MSF thứ sáu.

FNC6-5, cùng với OG, SK, thứ ba.

C910-2, với phía TL và đầu tiên.

Những điều trên là G2 tự chế giễu của Xiaobian là đội bóng bi thảm nhất trong Liên minh BMW, thú vị hơn.

    Trước:Mùa hè 2020LPL thân thiện ngày 23 tháng 7              Kế tiếp:2020LPL Mùa hè thân thiện Ngày 21 tháng 7 Giới thiệu Đội hình