Mùa hè 2020LPL thân thiện ngày 20 tháng 7

Cuộc đua mùa hè 2020LPL đang diễn ra đầy đủ, cuộc thi này là 17: 00wevslgd và 19: 00v5vsig, tôi muốn biết Đội hình cụ thể của bốn đội, loạt phim nhỏ sau đây dành cho tất cả mọi người giới thiệu nó!

Chúng tôi xếp hàng: Morganbeishangteachmajiumngmissing [ 123]

LGD Lineup: Langxpeanutxiyekramermark

V5 Lineup: biubiuweiweimolesamdppgod IG Liverup: theshyningrookiepuffbaolan Những điều trên là Xiaobian mang nó . 2020LPL GIỚI THIỆU LINEUP thứ 20, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:2020LPL Mùa hè thân thiện Ngày 21 tháng 7 Giới thiệu Đội hình              Kế tiếp:Nữ ca sĩ Hàn Quốc Xuân Mei đeo đội DWG để phát hành