Trò chơi mùa hè 2020LPL vào ngày 15 tháng 7

Cuộc thi Summer 2020LPL vẫn đang trong khốc liệt, trên 15 tháng 7, hai bên của cuộc chiến 17: 00esvsomg và 19: 00jdgvsvg, tôi muốn biết rằng bốn đội gửi bởi bốn đội, loạt nhỏ sau Hãy giới thiệu nó!

17: 00ESVSOMG

17: 00ES

ES dòng sản phẩm: xiaobai, Wei, Fenfen, Tý, Shiauc

[123 ] OMG dòng sản phẩm: lời nguyền, H4CKER, ICON, SMLZ, LẠNH

19: 00jdgvsvg

JDG dòng sản phẩm: zoom, kanavi, yagao, lokeen, lvmao [ 123]

VG dòng sản phẩm: Cube, Leyan, Zeka, Iboy, HANG

trên đây là một loạt nhỏ 2020LPL Mùa hè 1 tháng 7 15 dòng sản phẩm, thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Âm nhạc nói xin lỗi công khai: cho biết nó không nên trút cảm xúc của bạn thông qua              Kế tiếp:Ig trợ lý Nam gió không chỉ xin lỗi