Ig trợ lý Nam gió không chỉ xin lỗi

IG đã giúp gió Nam vì bài phát biểu không công bằng trong vài ngày qua, được tiết lộ vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, loạt phim nhỏ sau đây là một phần giới thiệu cụ thể cho mọi người, hãy xem!

IG hỗ trợ Nanfeng gây ra bởi lời xin lỗi công khai không công bằng

về vài ngày trước đó về nhận xét không đúng cách, xin lỗi mọi người, tôi xin lỗi, tôi đang làm sai.Trong tương lai, tôi sẽ giữ thận trọng, luôn ghi nhớ các quy tắc của người chơi, và điều chỉnh lời nói và việc làm của tôi.

Những điều trên là Gió miền Nam hỗ trợ IG của Xiaobian đã mang lại tất cả các nội dung của bài phát biểu không công bằng, và thú vị hơn.

    Trước:Trò chơi mùa hè 2020LPL vào ngày 15 tháng 7              Kế tiếp:\"Liên minh huyền thoại\" Giới thiệu thành viên của nhóm RYL