Yu Frost Tube Zeyuan Weibo tuyên bố chia tay

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2020, Yu Frost Lưỡi Zeyuan đã vượt qua tiểu blog, cho thấy rằng cả hai bên đã quyết định chia tay, vấn đề là gì? Sê-ri nhỏ sau đây sẽ cung cấp cho bạn một phần giới thiệu cụ thể!

Yu Frost Tube Zeyuan Weibo đã công bố chia tay

Yu Frost YScandice: Chúng tôi quyết định chia tay, nhờ tất cả các loại kinh nghiệm chung, nhờ tất cả các cách.Tôi vẫn là bạn trong tương lai, tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn trong tương [email protected] 管 管

Guan Zeyuan: Chúng tôi quyết định chia tay, nhờ tất cả các loại kinh nghiệm chung, nhờ tất cả các cách.Tôi vẫn là bạn trong tương lai, tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn trong tương [email protected] YScandice

Cư dân mạng nói rằng nó thật không may.

Những điều trên là Xiaobian cho Yu Frost Tube Zeyuan Weibo của mọi người để tuyên bố tất cả nội dung, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:\"Liên minh huyền thoại\" Giới thiệu thành viên của nhóm RYL              Kế tiếp:Mùa hè 2020LPL ngày 14 tháng 7