Mùa hè 2020LPL ngày 14 tháng 7

Mùa hè nóng bỏng 2020LPL đang được tiến hành vào ngày 14 tháng 7 trận của các đội hình cho 17: 00wevslng và 19: 00lgdvsrw, chắc chắn chúng tôi rất tò mò bốn đội hình cạnh tranh đội, loạt nhỏ cụ thể cho mọi người nói với chúng tôi về nó!

2020LPL Mùa hè Mùa hè 14 Lineup

17: 00wevslng

Chúng tôi xếp hàng: Morganbeishangteachermajiumengmissing

LIVEUP LNG: Flandrexxmaplelightlwandy

19: 00LGDVSRW

LGD Lineup: Langxpepeanutxiyekramark

RW Lineup: roldharowumingzwujiley Những thứ này nhỏ như chúng ta mang lại 2020LPL mùa hè 14 , thú vị hơn, vì vậy hãy theo dõi.

    Trước:Yu Frost Tube Zeyuan Weibo tuyên bố chia tay              Kế tiếp:Trò chơi mùa hè 2020LPL vào ngày 13 tháng 7