Cập nhật phiên bản Genting 10.14: 加特 重

Yunding của trò chơi 10,14 làm một cập nhật nhỏ tại 2:00 vào buổi sáng tháng 9, năm 2020. Bản cập nhật này chủ yếu là để sửa đổi nặng Ejiatan, và cụ thể sau của Xiaobian. Nhìn thấy nó!

Cloud trò chơi 10,14 phiên bản cập nhật:加特大重

áo giáp thay đổi: 30 → 40

Magic thay đổi kháng: 20 → 40

Tấn công Khỏang cách đổi : 660 → 420

Initial / tối đa Maximum Change: 40/90 → 50/100

kỹ năng Target Selection Chế độ thay đổi: Tấn công Khỏang cách Fly → khoảng cách xa nhất

Các kỹ năng sẽ trở lại và dừng lại khi kẻ thù đầu tiên bị tấn công, không phải mục tiêu của kỳ vọng dự kiến.

Ngày nay, các đơn vị [Guardian Angel] sẽ được sống lại, để ngăn chặn thiệt hại kỹ năng của mình

thay đổi giảm Machine sau khi sử dụng: 10/20/90 → 20/30/100

Kéo và thả thời gian của kẻ thù bây giờ cũng liên quan đến ngôi sao.

Kéo Rồng Thời gian thay đổi: 1,5 giây → 3/2/1 thứ hai

Trên đây là Gentle của Genting 10,14 cập nhật cho tất cả mọi người:加特重,, tuyệt vời hơn, hãy chú ý .

    Trước:2020LPL mùa hè 2 tháng 7 12              Kế tiếp:Cuộc thi mùa hè 2020LPL ngày 10 tháng 7