Cuộc thi mùa hè 2020LPL ngày 10 tháng 7

Cuộc thi mùa hè 2020Lpl căng thẳng, trận chiến trận chiến này là 17: 00 Mogvsblg và 19: 00iGvses, tôi muốn mọi người rất tò mò về những người tham gia cụ thể của bốn đội, loạt phim nhỏ sau đây sẽ giới thiệu nó với mọi người. Bar Bọn

17: 00 mgvsblg

OMG Lineup: curseh4ckericonsmlzcold

blg Lineup: kingenmeteorfofowingsxinmo

IG Lineup: theshyningRookiepuffbaoLan [ 123]

ES Lineup: Xiaobaiweifenfenwinkshiauc

Trên đây là loạt phim nhỏ để đưa trận đấu mùa hè 2020LPL, vào ngày 10 tháng 7, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Cập nhật phiên bản Genting 10.14: 加特 重              Kế tiếp:Mùa hè 2020LPL thân thiện ngày 8 tháng 7