Mùa hè 2020LPL thân thiện ngày 8 tháng 7

Mùa hè 2020LPL vẫn còn nóng trong nóng, hai bên của cuộc chiến là 17: 00lngvsv5 và 19: 00blgvsig. Tôi muốn mọi người rất tò mò. Đội hình cụ thể của bốn đội này, dòng nhỏ sau đây sẽ giới thiệu nó với tất cả mọi người.!

LNG LIVEUP: Chenlun17xxmaplelightlwandy

V5 Lineup: biubiuweiweimolesamdppgod

19: 00blgvsig

Lineup blg: Kingenmeteorfofowingsxinmo

ig Lineup: theshynningrookiepuff ở trên là tiếp thị mùa hè 2020lpl do Xiaobian giới thiệu, thú vị hơn, vui lòng tập trung chú ý.

    Trước:Cuộc thi mùa hè 2020LPL ngày 10 tháng 7              Kế tiếp:LOKEN KIÊU THỤC LPL 1000 KILL MREAD CỦA BẠN Hai lần