LOKEN KIÊU THỤC LPL 1000 KILL MREAD CỦA BẠN Hai lần

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2020, JDG và EDG Game đã kết thúc, với tư cách là một người chơi EDG đã được phát hành hai lần, cho thấy rằng anh ta đã hoàn thành 1000 vụ giết người của LPL, và sau khi Xiaobian, hãy xem xét!

LOKE KIÊU THÍCH LPL 1000 Kill Tweet của bạn được dịch như sau:

Với chiến thắng 2: 0 với cuộc thi EDG ngày hôm nay, tôi cũng đã đạt đến 1000 vụ giết người đầu tiên của LPL.

Vô thức, nó đã bị giết, nó cảm thấy rất nhanh, sẽ làm việc chăm chỉ để cho bạn thấy một cái nhìn tốt trong tương lai, xem trò chơi ~

Giới thiệu người chơi

id trò chơi: LOKEN [123 ]

Lee Dongyu

Đội: EDG

Nằm ở trên là Xiaobian để mang lại tiếng nói với mọi người, 1000 Kill được phát hành, tập trung thú vị hơn vào.

    Trước:Mùa hè 2020LPL thân thiện ngày 8 tháng 7              Kế tiếp:Tài khoản của RNG Xiaoming Master Hanbok Rank12