Tài khoản của RNG Xiaoming Master Hanbok Rank12

Người chơi phụ trợ của RNG gần đây, Min thậm chí còn 12 ở Hanbok, mặc dù KDA không tốt, nó rất hiệu quả. Tình trạng của RNG cũng rất kém, và nó đã được củng cố. Tôi không biết nếu người chơi Xiao Ming điều chỉnh tâm lý trong thứ hạng. Hãy xem Xiaobian!

Tài khoản của Master của RNG Xiaoming Hanbok Rank12 Ngay cả Nhóm RNG không phải là ba mất mát tốt, trong khi RNG hỗ trợ Xiaoming không tốt khi chơi Hanies, 20 trận gần đây, hai bộ liên tục bị mất. Aska, EZ, EZ, có thể không tốt ở vị trí trong bảng xếp hạng. Nhưng Xiao Ming lấy ra cổ tay và Titan của riêng mình mà không có sự xoắn. Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng những trò chơi này rất nhanh, nó có thể quá lạnh và việc mở phụ sẽ không chiến đấu. Điều này giống như RNG bây giờ trong tình huống trong lĩnh vực này, một khi RNG sẽ nhanh chóng mất trò chơi. Xiao ming như một điểm mà RNG ổn định, cũng không kiểm soát trò chơi, sau tất cả, LOL là một trò chơi năm người. Có thể là RNG sau khi tổ chức lại không thể làm việc chăm chỉ, có rất nhiều vấn đề. Khai trương mạnh mẽ của Xiao Ming cũng là một điểm rất quan trọng của RNG, tôi không biết RNG sẽ tận dụng sự kết hợp của sự kết hợp như thế nào và xảy ra khi RNG chống lại EDG.

Trên đây là tài khoản RNG Xiaoming của Xiaobian Hanbok Rank12, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:LOKEN KIÊU THỤC LPL 1000 KILL MREAD CỦA BẠN Hai lần              Kế tiếp:Phiên bản ba con trỏ Glory của nhà vua đang trực tuyến