Phiên bản ba con trỏ Glory của nhà vua đang trực tuyến

Trong vinh quang của nhà vua, nó sắp đi trực tuyến và sự tham gia của người dùng vào vinh quang của nhà vua, ba điểm, sự kiện sẽ có rất nhiều quà tặng. Hãy xem Xiaobian!

Phiên bản Qi Bing ba điểm của Kings Glory trực tuyến

Kings Glory Three-Big Trumpet Phiên bản: S20 Season

Kings Glory ba điểm phiên bản QRM thời gian hoạt động: Thời gian giới hạn

Phiên bản ba con trỏ King Glory của sự kiện Phần thưởng: Chiến tranh, người hâm mộ, hoa ra hoa đã đánh bại các hiệu ứng đặc biệt (vĩnh viễn) và các món quà khác

ở trên là Xiaobian để mang lại cho nhà vua Glory ba con trỏ phiên bản trực tuyến, thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Tài khoản của RNG Xiaoming Master Hanbok Rank12              Kế tiếp:2020LPL mùa hè 2 tháng 7 3