2020LPL mùa hè 2 tháng 7 3

Cuộc thi mùa hè 2020LPL đang căng thẳng, vào ngày 3 tháng 7, đội là 17:00 trước 17:00: 00 trước đây, thì bốn đội tham gia cuộc thi là gì? Sê-ri nhỏ sau đây là dành cho tất cả mọi người. Giới thiệu cụ thể!

17: 00tesvslng

17: 00/123]

Lineup TES: 369, Karsa, Knight, JackeyLove, Yuyanjia

LNG Lineup: Chenlun17xxmaplelightduan

[ 123]

VG Lineup: CubeLeyanzekioBoyHang

ES Lineup: Xiaobai, Wei, Fenufen, Wink, Shiauc

thú vị, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Phiên bản ba con trỏ Glory của nhà vua đang trực tuyến              Kế tiếp:S20 Season Glory War Order Extra Marine Park Đạo cụ Thưởng THEME