Phiên bản LOL10.14 Đã sửa đổi: Verus, EZ, Monkeys, Chó Gấu suy yếu

Vào ngày 30 Tháng Sáu năm 2020, nhà thiết kế nắm tay Markyetter cập nhật các nội dung thay đổi LOL10.14. Trong phiên bản này của sự thay đổi, chúng ta có thể tìm thấy virus, EZ, khỉ, và con chó gấu suy yếu. Cụ thể sau Hãy có một cái nhìn!

LOL10.14 phiên bản thay đổi: Verus, EZ, khỉ, chó gấu suy yếu thay đổi cơ chế

Thiếu gia cố: thêm tốc độ thay đổi từ 20% -40% \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 24% -48%

tăng cường động vật ăn thịt

yếu đi

Wali Bell, Wellus, Trung Quốc Độc thân, khỉ, Troll, EZ

cung cấp [ 123]

Assistive Parker: Tăng trưởng Armor 5-3,5; Growth quỷ 1,5-1,25; Q kỹ năng CD 12-8 thứ hai \u0026 gt; \u0026 gt \u0026 gt; 10-8 giây; Q kỹ năng này là màu xanh từ 70 \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 55-75, q chấn thương kỹ năng 75-275 \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 85-285

Trung Quốc đơn bài hát chết: nền tảng cuộc sống từ 528 \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 550; sự thay đổi nền tảng từ 325 \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 335; Q Kỹ năng thiệt hại 45-125 (+ 0.3ap) \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 50-130 (+ 0.35ap ); Q kỹ năng chấn thương hoang dã từ 100% \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 80%; E skill mana trả lời từ chỉ đóng cửa kỹ năng \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; liên tục; E ảnh hưởng chấn thương kỹ năng từ 1 / mỗi giây \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 4 lần / mỗi giây (tổng chấn thương và velversion thay đổi)

lợn cô gái

cướp

Bull Head

Rui Wen

trên đây là sự thay đổi LOL10.14 đưa ra bởi Xiaobian: Wellus, EZ, khỉ, chó gấu của suy yếu tất cả các nội dung, thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Biên giới mùa hè 2020LPL ngày 30 tháng 6              Kế tiếp:Mùa hè 2020lpl vào ngày 29 tháng 6