Kỷ niệm DR thiếu tôn trọng bị cấm bởi Nền tảng Twitch

DRDISRESRESRESPECT đã bị Nền tảng Twitch bị cấm và lý do cụ thể là do vi phạm các quy định có liên quan, các vi phạm cụ thể không tiết lộ các chi tiết, và sau đây của Xiaobian sẽ xem xét!

Pemventation Drdisrespect bị cấm bởi Nền tảng Twitch

dựa trên thông báo mạng bên ngoài, drdisresresresrespect đã bị Nền tảng Twitch bị cấm.Twitch đã không tiết lộ các chi tiết của vấn đề, nhưng chúng tôi sẽ tạo ra một hình phạt tương ứng nếu chúng tôi có bằng chứng rõ ràng để chứng minh rằng neo vi phạm các quy định trực tiếp. Theo những người trong ngành, lần này lệnh cấm về drdisrespect là vĩnh viễn.

Các drdisrespect trước đây đã lặp đi lặp lại tranh chấp và lời nói, và Live Jedi cũng sẽ thể hiện sự hủy kết của người chơi Trung Quốc.Đặc biệt trong trang web triển lãm E3, do nội dung trực tiếp không đúng cách, nó tạm thời bị đóng bởi nền tảng.

Trên đây là Xiaobian để cấm Bắc Dr Drdisrespect do Nền tảng co giật, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Mayumi Thêm vào chiến đấu trực tiếp              Kế tiếp:2020LPL mùa hè 2 28 tháng 6