2020LPL mùa hè 222.

Cuộc đua mùa hè 2020LPL vẫn đang trong sự phát triển khốc liệt. Hai bên của trận chiến này là 17: 00V5VSVG và 19: 00esvsrng. Tôi tin rằng nhiều đối tác nhỏ muốn biết Đội hình cụ thể của bốn đội, theo dõi cụ thể Hãy theo dõi cụ thể Hãy xem!

V5 Lineup: biubiuweiweimolesamdppgod

VG Lineup: CubaLeyanForGeoBoyHang

19: 00esvsrng

ES Lineup: Xiaobaiweifenfenwinkshiauc

RNG Lineup: Mới, XLB, Xiaohu, Betty, Ming

Nằm ở trên là Xiaobian khi mọi người đã mang theo dòng sản phẩm 22 năm mùa hè 2020lpl, thú vị hơn chú ý.

    Trước:Môn chơi mùa hè 2020LPL 23 tháng 6 Giới thiệu dòng sản phẩm              Kế tiếp:Zoom phát hành Weibo có nghĩa là nó chỉ để bảo vệ quyền của bạn