Lol10.13 Thay đổi: Lu Zi'an củng cố điệu nhảy chết vì suy yếu từ xa

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, Nhà thiết kế Fist Markyetter đã cập nhật phiên bản LOL10.13 mới nhất của nội dung thay đổi, có thể được nhìn thấy với điệu nhảy tăng cường và tử vong của Lu Xian để suy yếu từ xa, Xiaobian sau đây sẽ cụ thể cho mọi người. Giới thiệu nó!

LOL10.13 Thay đổi phiên bản: Dance Death của Lu Xian để suy yếu từ xa

Thay đổi cơ chế

Chinh phục: Số lượng lớp tối đa 10 \u0026 GT; \u0026 GT; 12 Chú ý đến từng lớp 2-5 \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 1,7-4.2

Dance Dance: Đối với suy yếu từ xa

suy yếu

, Sindla, Aen, Snake, Yifu, Tháp Carly

Tăng cường

Magic: Tấn công những con quái vật hoang dã cũng sẽ giảm kỹ năng thụ động 2 giây thời gian làm mát

Jik: Người phụ nữ sương mù với tảng đá của Rick từ 900 yard \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 700 yard

ruz

nar

Khác [ 123]

Trong giao diện Hero BP có thể được báo cáo và tắt tiếng

Miệng: Q Kỹ năng AP bổ sung 50% \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 70%, R Kỹ năng AP Tiền thưởng 25% \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 35%

Nunu: Q Kỹ năng Ap Bonus từ 50% \u0026 GT; \u0026 GT; \u0026 GT; 65%; Số tiền điều trị AP bổ sung từ 70% \u0026 gt; \u0026 gt; \u0026 gt; 90%

r Skill Shield APP bổ sung vào 150%

Trên đây là phiên bản LOL10.13 của LOL10.13, đây là một loạt nhỏ: Lu Tây'an đã tăng cường điệu nhảy chết vì suy yếu từ xa, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Biên giới mùa hè 2020LPL ngày 16 tháng 6              Kế tiếp:Mùa hè 2020lpl Giới thiệu ngày 15 tháng 6