Trước DMO Circle Circle Circuit Gala tham gia RNG

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, Tiger Răng hàng năm đã phát hành Weibo, cho thấy ADC đầu tiên được giới thiệu sau khi con chó con đã nghỉ hưu, và các bước cụ thể của Xiaobian nhìn thấy nó!

Chuyển tiếp DMO Circuit Player Gala tham gia ADC đầu tiên được RNG giới thiệu sau khi nghỉ hưu Puppy.

Tôi nghĩ là khá mạnh mẽ, tôi mong chờ

Các quan chức luôn tham gia vào các đối tác của All-Star và Tiger và Tiger, hình thành sự kết hợp \"Guanzi\".

Trên đây là Xiaobian để tham gia RNG cho Gala đầu tiên DMO đường bộ đầu tiên, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Wang Duo và Yu Xiao C cùng với bộ thiết lập vũ trụ chính thức đầu tiên của vành đai lúa mì              Kế tiếp:2020LPL mùa hè 2 tháng 6 đoạn thứ 12