Ông chủ T1 Cập nhật Twitter của gia đình mùa hè 2020LCK được xếp hạng

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, Boss T1 Joemarsh đã cập nhật điều này, nội dung của Tweet chủ yếu dành cho đội mùa hè 2020LCK, được Xiaobian đặc biệt theo sau để xem tình huống cụ thể!

Ông chủ T1 Cập nhật Twitter của cuộc thi mùa hè 2020LCK trong bảng xếp hạng

1, T1

2, Dam (DWG)

3, DRX

4, tạo tựa (gen)

5, hle

6, KT

7, AF

8, APK

[123 ] 9, SB

10, TD (Dyn)

Trên đây là một nhóm ông chủ T1 do ông chủ T1 đưa đến thứ hạng T1 đến 2020LCK. Thú vị hơn, vui lòng chú ý hơn.

    Trước:2020LPL mùa hè 2 tháng 6 đoạn thứ 12              Kế tiếp:2020LPL mùa hè 2 tháng 6 đoạn thứ 11