Nhà thiết kế chính của Fist nói rằng những thay đổi giữa mạch đã trì hoãn Satay thế giới.

Vào ngày 9 tháng 6 năm 2020, nhà thiết kế trưởng Markyetter của nắm đấm đã được cập nhật. Nó chỉ ra rằng sau phiên bản 10.13 của sự thay đổi suy yếu giữa chừng đã bị hoãn đến giải đấu thế giới, hãy xem!

Nhà thiết kế trưởng của Fist nói rằng những thay đổi giữa mạch đã bị hoãn lại sau Thế giới Satay,

Nhà thiết kế nắm đấm Markyetter:

cố gắng thay đổi phản hồi từ phương tiện Tuyến rất hữu ích, cảm ơn bạn. Kế hoạch cập nhật của chúng tôi dự kiến \u200b\u200bsẽ được triển khai sau World World Tour, những điều sau đây là nhiều thông tin hơn.

Với thời gian bổ sung, chúng ta có thể:

1. Áp dụng sự cân bằng thích hợp ở giữa đường; 123]

2. Thiết lập một hệ thống dài hạn để chúng ta có thể Dễ dàng hơn để điều chỉnh sức mạnh của từng vị trí (tránh giống như mùa trước, chúng tôi muốn tăng cường đường, nhưng phải tăng cường tất cả các con đường duy nhất)

Chúng tôi làm lý do này, tránh ảnh hưởng lớn đến Cạnh tranh nghề nghiệp vào cuối mùa. Hơn nữa, rất khó để làm mà không làm tăng tài nguyên ở giữa đường, rất khó để hoàn thành thông qua một sự thay đổi nhanh đơn giản, bởi vì trong quá trình thực hiện các mục tiêu này, nó có khả năng xuất hiện các đối số lẫn nhau.

Ngoài ra, ngay cả khi nó chưa được hoàn thành, tôi vẫn rất vui khi chia sẻ quy trình làm việc của chúng tôi với mọi người, cho phép chúng tôi kiểm tra xem công việc của họ có đi đúng hướng không, rất may mắn khi có một mức cao như vậy sự tham gia chúng tôi sẽ tận dụng cộng đồng.

Những điều trên là nhà thiết kế trưởng của Xiaobian mang lại mọi người có nghĩa là những thay đổi giữa mạch đã bị hoãn đến thế giới Satay, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:2020LPL mùa hè 2 tháng 6 đoạn thứ 11              Kế tiếp:2020LPL mùa hè 2 tháng 6 đoạn thứ 10