Wackyjacky101 có nghĩa là chờ đợi chế độ ban đêm thực sự của Alboi

Nhiều cư dân mạng có rất nhiều hy vọng rằng PUBG thuộc về ý nghĩa thực sự của ý nghĩa thực sự, mặc dù chế độ ban đêm nửa tối được phóng lên bản đồ Wanshan, mặc dù đó là đêm, nhưng cũng có thể duy trì Xóa quan điểm của lĩnh vực xem. Wackyjacky101 phát hành Tweet, nói rằng chế độ ban đêm thực sự đang chờ Albour, hãy xem Xiaobian!

Wackyjacky101 có nghĩa là chờ đợi chế độ đêm thực sự [123 hôm nay, Wackyjacky101 Phát hành: Chế độ đêm trước không đạt được đêm đen, và mô hình đêm đen của Wilhan di vẫn có những vấn đề khác như tiếng ồn. Ngày nay, có rất ít người nghĩ về chế độ ban đêm, nhưng tôi vẫn mong chờ tất cả. Đêm chế độ.

Bạn có mong đợi một chế độ ban đêm thực sự không?

Trên đây là Wackyjacky101 của Xiaobian, đã mang đến cho tất cả mọi người, nói rằng mô hình đêm thực sự đang chờ Albour, thú vị hơn xin vui lòng chú ý. [ 123]

    Trước:Giải pháp MACT đã gửi Weibo chỉ ra rằng giải thích thứ 8 là nhiều hơn một chút              Kế tiếp:Trận đấu mùa hè 2020LPL ngày 9 tháng 6