Nhà thiết kế chính nắm đấm công bố phiên bản 10.13 của sự suy yếu của Midway Midway

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2020, Nhà thiết kế trưởng Markyetter của nắm đấm đã được cập nhật. Nội dung chính của Tweet là để thông báo cụ thể phiên bản 10.13 của kế hoạch suy yếu đường giữa, và theo sau của Xiaobian sẽ xem xét!

Nhà thiết kế trưởng nắm đấm đã công bố phiên bản 10.13 của sự suy yếu giữa mạch

10.13 Phiên bản của sự thay đổi giữa mạch

1, dòng chiến tranh giữa vòng tròn sẽ tạo ra một khẩu súng \u0026 gt 15 phút, 15 phút để sản xuất một chiếc xe súng (sau khi nó trở lại bình thường)

2, sự thay đổi giữa vòng tròn nằm trên tốc độ dòng chậm lại

Hiện tại Thay đổi vẫn được đánh giá, mục tiêu là khôi phục nền kinh tế trung bình đến mức S9, nhưng sẽ không quá thấp.

Trên đây là Xiaobian để công bố tình huống ẩn giấu của phiên bản 10.13 đầu tiên của nắm đấm, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Trận đấu mùa hè 2020LPL ngày 9 tháng 6              Kế tiếp:Chính thức của AF nói rằng huấn luyện viên mùa hè Rigby tham gia nhóm