Trái cây mùa hè 2020LPL vào ngày 8 tháng 6

Cuộc thi mùa hè 2020LPL đang diễn ra đầy đủ, lần này hai trận đấu, 17: 00 Momgvsv5, 19:00 LGDVS, theo dõi cụ thể để xem đội hình của bốn đội!

17: 00 momgvsv5

OMG: Lời nguyền, H4cker, biểu tượng, Smlz, Cold

V5: Biubiu, Weiwei, Mole, SamdppGod

19: 00lgdvses

LGD: Garvey, Peanut, Xiye, Kramer, Mark

ES: Xiaobai, Wei, Fenfen, Wink, Shiauc

Trên đây là trận đấu mùa hè 2020LPL, đó là đội hình của mùa hè 2020LPL. Mùa hè, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Khéo léo có nghĩa là mùa hè muốn đánh bại đội T1              Kế tiếp:Giải thích về học sinh không phù hợp, không thể mang lại trải nghiệm bồi bàn tốt