Giải thích về học sinh không phù hợp, không thể mang lại trải nghiệm bồi bàn tốt

Vào ngày 7 tháng 6 năm 2020 và Wang Duo Xiang Duo Xiang cho biết, cập nhật Weibo sau khi kết thúc trận đấu, nói rằng vì sự khó chịu của cơ thể anh ta, không thể mang lại một cái nhìn tốt về trò chơi. Xiaobian hãy xem Bọn

Giải thích rằng cơ thể không phù hợp với sự khó chịu về thể chất, không thể mang lại trải nghiệm theo dõi tốt

Hôm nay, cơ thể không phù hợp, không có thay đổi, tôi xin lỗi để mang lại cho bạn rất xấu. Nhìn kinh nghiệm mua lại.Đôi mắt luôn dành rất chi tiêu trên màn hình, có rất nhiều lỗi.Lần sau tôi chú ý, đó là một cuộc nói chuyện nhỏ.

Những điều trên là Xiaobian để cung cấp cho bạn sự không đạt yêu cầu, và bạn không thể mang lại trải nghiệm bồi bàn tốt, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Trái cây mùa hè 2020LPL vào ngày 8 tháng 6              Kế tiếp:Mùa hè 2020lpl Sắp xếp thứ 5 tháng 6