Lolesports Thay thế Avatar vào Uzi

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, quan chức Lolesorts đã đẩy avatar của mình đến Uzi và Avatar thay thế cũng là một hình ảnh của Uzi Cup Cup trên MSI vào năm 2018. Hãy xem Xiaobian!

Lolesorts thay thế Avatar vào Uzi

Lolesorts chính thức để thay thế hình đại diện của nó vào hình ảnh của MSI 2018 và nền đẩy chính thức cũng được thay thế vào RNG. MSI đã giành được chiếc cốc sau khi giành chiến thắng [123 ]

Avatar của Lolesorts về cơ bản là một nhà vô địch của cuộc thi quốc tế trước đó.

RNG, G2, IG, FPX Trong hai năm qua giữ một cốc Lolesorts và Leaguueoflegends, được đặt là hình đại diện và hình nền.

Trên đây là Xiaobian để thay thế Avatar vào Uzi, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Liên minh huyền thoại 2020 mùa thứ hai              Kế tiếp:Da chinh phục 2020 là biển sâu Titanolus