SN chính thức Xuan Assistant Player Owo chính thức lên theo quy định

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, SN chính thức Xuân Xuân, người chơi Trợ lý SNS ban đầu Owo (Luo Wenjun) đã được nâng lên để tham gia Liên minh huyền thoại, và đặc thù của Xiaobian để xem nó!

SN Chính thức Trợ lý Trợ lý Cầu thủ Owo chính thức nâng cao

Trợ lý SNS gốc Owo (Luo Wenjun) đã chính thức nâng cao sự kiện Liên minh huyền thoại ngày nay.

Owo bước vào Sunning League of Legends vào năm 2019 và được gắn trên LDL của LDL vào mùa hè hè.Anh ấy đã giúp Suing League Summer Sijun vào năm 2019 với một hồ bơi anh hùng sâu sắc và một hoạt động bình tĩnh và bình tĩnh.

Tôi hy vọng anh ấy có thể giữ trái tim ban đầu của bạn và tiếp tục lắc lư sự nhiệt tình của bạn trên một cuộc đua cao hơn!

Trên đây là Xiaobian được chính thức nâng cấp cho người chơi Trợ lý Xuân Xuân Xuân, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:RNG chính thức đã công bố người chơi LPL006 Uzi đã nghỉ hưu              Kế tiếp:Người miễn phí Kryst4L sống 76 hổ mỗi đêm