Người miễn phí Kryst4L sống 76 hổ mỗi đêm

Kryst4L hiện đã trở thành một người tự do. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, tôi sẽ phát hành Weibo để phát trực tiếp vào lúc 7 giờ mỗi đêm. Hãy xem Xiaobian!

Freeman Kryst4L sống 76 hổ mỗi đêm Anh em đã không nhìn thấy nó trong một thời gian dài, tôi vẫn là người bạn tốt MC bị mất đá trong tự do. Mọi người đều thấy Tiger Răng 22131877 7:00 mỗi đêm Chờ đợi bạn!

Ngày mai bắt đầu phát sóng đầu tiên, mọi người đều nhớ đến việc hỗ trợ cảnh!

Trên đây là một chương trình phát sóng trực tiếp của Freeman Kryst4L do Xiaobian mang đến, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:SN chính thức Xuan Assistant Player Owo chính thức lên theo quy định              Kế tiếp:Xiaohu Girlfriend, Enron Weibo chính thức, hai người đã chia tay