VSPN King Glory để hiểu thông báo tuyển dụng

Gần đây, VSPN King Glory đã giải thích tuyển dụng, đăng ký tại thời điểm đăng ký, và có cơ hội ký hợp đồng và KPL trực tiếp, và hãy xem!

Thông báo tuyển dụng kinh nghiệm VSPN King Glory

Tuyển dụng này là một người chơi đã trở thành một vinh quang của một vị vua để giải thích, thông qua người chơi tuyển chọn sẽ được đào tạo giải thích chuyên nghiệp, và có cơ hội để có được môi giới VSPN; sau khi ký kết và VSPN Đội sự kiện làm việc cùng nhau; sinh viên xuất sắc cũng có cơ hội chỉ đạo KPL / KGL và một loạt các sự kiện khác.

Thời gian đăng ký: ngày 1 tháng 6 năm 2020

Thời gian đào tạo thanh niên: Dự kiến \u200b\u200bsẽ bắt đầu ở Thượng Hải ở giữa Thượng Hải

Trên đây là Xiaobian cho VSPN Vua vinh quang của mọi người để giải thích thông báo tuyển dụng, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Xiaohu Girlfriend, Enron Weibo chính thức, hai người đã chia tay              Kế tiếp:Trainer khuyến mãi chính thức của V5 Hanyi chính thức loại bỏ