2020 Hankue, Top Ten: Xiaohuangren tiếp tục xây dựng lại lần đầu tiên

Theo dữ liệu Hanbok mới nhất, bạn có thể thấy rằng đội thứ hai DMO, Xiaohuagren tiếp tục quyền bá chủ ở Hanbok trước tiên, có thể nói là rất tốt, và RNG Middle Road Xiaohu có một thứ hai, thứ hạng cụ thể theo dõi Xiaobian Hãy theo dõi cái nhìn!

2020 Han Qian hàng đầu hàng đầu: Xiaohuangren tiếp tục xây dựng lại Han đầu tiên trong mười cầu thủ cụ thể hàng đầu như sau:

1, DMO.Y.xiaohuangren

2, rng.xiaohu

3, af.kiin

5, srb.thal

6, DWG. Showmaker

7, DWG .CANYON

8, Destiny

9, DWG.ShowMaker

10, sn.swordart

có giá trị một người chơi Single Player hiện đang được đề cập. Trong top 10

Top Top của năm 2020 Hanbok do Xiaobian mang đến: Xiaohuagren tiếp tục xây dựng lại lần đầu tiên, thú vị hơn được điều chỉnh.

    Trước:RNG Chính thức: 705, Người chơi chuyên nghiệp mới chính thức được thêm vào              Kế tiếp:Cập nhật Lolpbe: Bản đồ rồng lửa Thêm sương giá nổ