Cập nhật phiên bản \"LOL\" 10.12: Rune tốc độ thay đổi và thay đổi kỹ năng

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2020, Liên minh huyền thoại công khai đã thử nghiệm nội dung của phiên bản LOL10.12 mới, sự thay đổi lớn này là sự thay đổi của rune và kỹ năng tốc độ và sau đó xem nó!

Cập nhật phiên bản lol10.12: thay đổi tốc độ rune và thay đổi kỹ năng Người giám hộ

Hiệu ứng mới: Chỉ trong bạn hoặc ràng buộc quân đội thân thiện là 90 -250 (dựa trên lớp anh hùng), [ 123]

Giá trị lá chắn cơ bản được kích hoạt: 70-150 → 80-200

Tốc độ học tập

đối mặt với đội bóng thân thiện với sự di chuyển có thể không còn tiến độ di chuyển.

Nhận tốc độ di chuyển 7,5% khi di chuyển các anh hùng của kẻ thù bị hạn chế. Nếu tác dụng hạn chế di động này là gây ra, hiệu ứng tăng tốc này sẽ tăng gấp đôi (15%).

Động vật ăn thịt

Thời gian khởi động đã được gỡ bỏ.

hiệu ứng tăng tốc bây giờ chỉ có hiệu lực khi di chuyển về phía anh hùng của kẻ thù.

Hiệu ứng tăng tốc bây giờ sẽ tăng dần xuống 45% trong 1,5 giây.

Bệnh ma

hiệu ứng gia tốc không còn tăng nữa.

Hiệu ứng tăng tốc: 25-45% → 20-40%

Hiệu ứng mới: Hiệu ứng tăng tốc sau khi tham gia Kill sẽ kéo dài 4 - 7 giây theo cấp độ anh hùng.

Trên đây là phiên bản LOL10.12 của LOL10.12 đã được Xiaobian mang đến: Di chuyển tốc độ rune và kỹ năng, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:IG đã phát hành Weibo đã công bố Đội hình bắt đầu Mug mùa 2020              Kế tiếp:Người chơi đơn Fly gốc V1Per tham gia nhóm DIG