Người chơi đơn Fly gốc V1Per tham gia nhóm DIG

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2020, quan chức của đội Dig trong Bộ phận LCS Bắc Mỹ tuyên bố rằng trình phát Fly ban đầu V1Per tham gia. Đây là một điều rất chúc mừng, đó là một điều rất chúc mừng. Chúng ta hãy xem Xiaobian!

Người chơi đơn Fly ban đầu V1Per Tham gia nhóm đào

Ban đầu Hành trình Trung Quốc đến mùa hè

Chào mừng V1Per Tham gia đào

V1Per được sử dụng là Bắc Mỹ Người chơi Gao Ruiwen được công chúng biết đến, vào năm 2018, năm 2019, tôi đã được Bay ký, tôi đã ký bằng Fly, tôi đã được bầu vào năm 2019 LCS Spring. Jiaxin Xiu.

Trên đây là Xiaobian để tham gia Player Fly Single Player V1Per đã tham gia nhóm DIG, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Cập nhật phiên bản \"LOL\" 10.12: Rune tốc độ thay đổi và thay đổi kỹ năng              Kế tiếp:TSM chính thức Zhengxuan 2020 đội quân đội nhanh đội hình ba cho người chơi Trung Quốc