TSM chính thức Zhengxuan 2020 đội quân đội nhanh đội hình ba cho người chơi Trung Quốc

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2020, chính thức TSM đã thức dậy đội hình đội mùa hè năm 2020. Lần này là một đội hình mới để chơi, có thể thấy ba người chơi Trung Quốc từ đội hình, và sau đó theo sau có một cái nhìn!

TSM Chính thức 9020 Vòng hè Thế giới mùa hè Danh sách doanh số của Trung Quốc

Cuộc thi mùa hè 2020tsm:

Mùa hè: BrokenBlade

: Spica

[ 123]

Quảng cáo: Doubleelift

Phụ trợ: Biofrost

Nằm ở trên là quan chức TSM được mang đến bởi bạn Xuân 2020 Đội hình công bằng thế giới mùa hè Ba là tất cả nội dung của người chơi Trung Quốc, thú vị hơn, vui lòng tập trung chú ý.

    Trước:Người chơi đơn Fly gốc V1Per tham gia nhóm DIG              Kế tiếp:ESPN đã phá vỡ tin tức về Huni và nhóm EG đã ký hợp đồng