ESPN đã phá vỡ tin tức về Huni và nhóm EG đã ký hợp đồng

Theo phóng viên ESPN Jacobwolf đã phá vỡ tin tức, Huni đã ký hợp đồng với đội bóng, và gia nhập thành công nhóm, và hãy xem Xiaobian!

ESPN đã phá vỡ hợp đồng với nhóm EG tham gia

Nguồn tin nhắn NG từ nhóm DIG để có được trình phát đơn hàng HUNI

Hunti sẽ thực hiện các cuộc đàm phán hợp đồng mới, Ví dụ: sẽ không chiếm lấy hợp đồng 2,3 triệu đô la của mình

Những điều trên là ESPN của Xiaobian đã phá vỡ hợp đồng tham gia nhóm EG, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:TSM chính thức Zhengxuan 2020 đội quân đội nhanh đội hình ba cho người chơi Trung Quốc              Kế tiếp:Dig chính thức cho biết người chơi hoang dã của TSM ban đầu Dardoch đã tham gia nhóm