Liên minh huyền thoại giống như tháng 7

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2020, League of Legends công bố rằng người dịch sẽ được mở lại trong tháng bảy, và cụ thể sau của Xiaobian sẽ có một cái nhìn!

dịch vụ Sau khi League of Legends mở lại

10.5, League of Legends nâng cấp hệ thống tài khoản trò chơi, được tạm thời đóng cửa. Quận được duy trì. Gần đây, công tác bảo trì sắp hoàn tất, và League of Legends sẽ mở lại hệ thống biến hình trong tháng bảy.

Phiên bản mới trong những mục tiêu hệ thống biến hình để cho các summoner quây quần bên nhau ở các vùng khác nhau: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, họ sẽ không đóng băng tài khoản của khu vực ban đầu, và summoner vẫn có thể được trong diện tích ban đầu và bạn bè. game, chỉ có tài sản chuyển nhượng sẽ được chuyển sang khu vực mục tiêu. Theo giao thức sử dụng transceration mới, summoner của hệ thống chuyển tiếp đã được sử dụng. Sau khi phiên bản mới của hệ thống chuyển tiếp là trực tuyến, nó có thể được áp dụng cho tình trạng đóng băng do vẽ của vùng gốc.

Thông tin thêm về các quy tắc của phiên bản mới của hệ thống chuyển tuyến, hãy chú ý đến những thông báo chính thức sau này.

Nhờ sự hỗ trợ của summoner cho \"League of Legends\"!

Trên đây là League of Legends, đó là League of Legends, được đưa ra bởi bạn, mở cửa trở lại trong Tháng Bảy, tuyệt vời hơn, hãy chú ý.

    Trước:Danh sách Bo mạch 2020 Cốc công bố              Kế tiếp:V5 chính thức Xuanyuan EDG chơi hoang dã Xinyi đổi tên Ping Wild Player tham gia