Người sáng lập Riot đã phát hành hai lần những câu hỏi muốn đảo Xiufu để làm cho giải đấu vũ trụ?

Người sáng lập nắm tay Marcmerrill được ban hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2020, đã hỏi: Ai muốn tạo một triển lãm hòn đảo nhỏ để làm trò chơi của Liên minh Liên minh ?, Cho biết rằng nó sắp hợp tác với Xiaodao Xiufu và kết luận với Xiaobian có một nhìn!

Người sáng lập Riot đã phát hành câu hỏi Tweet Ai muốn XIOFF Đảo nhỏ để biến trò chơi vũ trụ giải đấu?

Ai đó muốn một trò chơi vũ trụ Hero Union được thực hiện bởi đảo XIOFF?

Dưới đây :

Sự thúc đẩy chính thức của Riotforge: \"Ông Eit Isle, chúng tôi đã sẵn sàng.\"

Bên ngoài Ryank.Rigney: Ngày của tôi, Magic có xảy ra không?

Nắm tay Ceyonolo: Tôi muốn và nhiều trò chơi của Đảo Xiu hơn, tôi muốn có nhiều huyền thoại hơn, trò chơi của vũ trụ, vì vậy Câu trả lời của tôi là có!

Nằm trên là người sáng lập bạo loạn của Xiaobian để phát hành những câu hỏi Twitter muốn trở thành hòn đảo nhỏ XIOFF để biến trò chơi vũ trụ giải đấu? Thú vị hơn, hãy chú ý.

    Trước:T1 Golden Crystal muốn dẫn dắt đội để giành chức vô địch trong mùa này              Kế tiếp:WE KING VING GLORY SINH THÀNH CÔNG THẬP THIẾT BỊ GÓI 2020KPL