WE KING VING GLORY SINH THÀNH CÔNG THẬP THIẾT BỊ GÓI 2020KPL

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, theo trò chơi trước đó, xác nhận thành công rằng Bộ phận Glory của chúng tôi đã thúc đẩy mùa xuân 2020kpl, và đó cũng là kết quả rất tốt. Cụ thể theo sau là Xiaobian!

We King Glory Sư đoàn đã thúc đẩy thành công mùa xuân 2020kpl

RW Heroes sau khi Super Super Chengdu AG, năm sau là 7 điểm, và nó không thể vượt quá chúng tôi.Và ngay cả trò chơi cuối cùng 3: 0 đã đánh bại đối thủ, tích lũy cao nhất là 8 điểm, và mạng giành được 1 điểm; chúng tôi thậm chí là trò chơi cuối cùng 3: 0 bị mất trong đối thủ, cùng một mức tối đa là 8 điểm và mạng thắng 1 điểm.Tuy nhiên, trong tay trực tiếp ở We và Ytg, chúng tôi đã đánh bại YTG với số điểm 3: 0, vì vậy cùng một phần, chúng tôi ưu tiên.Vì vậy, chúng tôi đã xác nhận nhiều hơn YTG, RW Man, Trùng Khổng Qugy, và khóa mùa giải bên cạnh mùa giải!

Trên đây là Xiaobian để giới thiệu thành công nhánh We King Glory đã tiến thành thành công đến mùa xuân 2020kpl, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Người sáng lập Riot đã phát hành hai lần những câu hỏi muốn đảo Xiufu để làm cho giải đấu vũ trụ?              Kế tiếp:Maxum đến VG búa thật