Việc giải thích về Ze Yuanfa Weibo cho biết điểm nghiêm ngặt của những người muốn đối xử với việc cúp máy.

Vào ngày 21 tháng 5 năm 2020, cảm giác của giải thích rằng nôn Ze Yuan trong Weibo bây giờ trong trò chơi xếp hạng, nó có nghĩa là mọi người có thể trừng phạt nghiêm khắc, bê tông, và xem Xiaobian. Bar!

Bình luận Zeyuan Weibo nói rằng người ta hy vọng rằng những người sẽ trừng phạt treo lên

và @ lplob01 đôi row

6, 3 trò chơi, ai đó ngắt kết nối, thêm 1 trò chơi giống như một kịch bản, bạn sẽ chết trên đường dây, bạn sẽ chết, không ăn các thiết bị. . .

Phân đoạn không phải là rất thấp, và nó là khoảng 2 hoặc lâu hơn. . .

Tại sao không? . .

gì làm những người chơi ảnh game?

Cần chúng ta trừng phạt những người hang-up? Nó cảm thấy ngắt kết nối ngay bây giờ. . . .

Bạn có thể tôn trọng các trò chơi, người phụ trách của đồng đội

957 Cũng thoả thuận trong nhận xét:

cộng với một môi trường kim cương Nó rất

trên đây là Xiaobian để giải trình của Zeyuan, Zeyuan, ai muốn người điều trị những người muốn ngắt kết nối, thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:V5 Đội phát hành động: cho biết 520 vẫn là đào tạo nghiêm túc              Kế tiếp:\"Hòa bình Elite\" phù hợp để đánh bắt 4 đạo cụ lớn, chỉ xếp hạng thứ 4