\"Liên minh huyền thoại\" 10,11 Thay đổi: ADC tăng cường khả năng sinh tồn Súng nam dao đau khổ

Vào ngày 20 tháng năm 2020, các nhà thiết kế công ty nắm tay Scruffy phát hành Twitter, nội dung chính của Tete là để công bố kế hoạch thay đổi của League of Legends 10.11, và cụ thể sau của Xiaobian sẽ có một cái nhìn!

League of Legends 10.11 Thay đổi: khả năng sống sót nam súng dao nam ADC ban sức mạnh bị suy yếu

đạo cụ

Lingfeng, bão Lu của Anna, Stalak Electric Blade, Motor Cannon: tốc độ di động: 5% → 7%

Phantom dance: tốc độ di động: 7% → 9%

cơ bản giá trị cuộc sống tăng cường: Các anh hùng sau nhận được 30 y tế cơ bản và 2 cuộc sống tăng trưởng

斐斯,艾希, Polica, de-lette, EZ, Ca, Casha, Dare, súng nữ, Hiville, chuột, Vrews, Xia.

Sau đó (nâng cao trong khi tránh sự cai trị anh hùng sau)

Lu Xian của thụ động thứ hai thời gian bị tổn thương: 75% → 100%

Carie Sta W Passive chấn thương: 10-18% tối đa sức khỏe → 14-18% tối đa y tế; W Mana tiêu thụ: 20 → 0

AdapentariosAdda Speed Doanh thu Hệ số: 0,656 → 0,679

Weq hại khác: 50-70% sức mạnh tấn công → 60-80% sức mạnh tấn công

Heroes suy yếu

Nam súng Q đầu tiên chấn thương bổ sung sức tấn công tiền thưởng: 1,0 → 0,8

Nam dao Q tiêu thụ mana: 30 → 40; Qiki điều trị thời gian: 20-71 → 10-71

Feng nữ W Basic chấn thương: 55-195 → 55-175

Sindra E thời gian làm lạnh: 16 -12 giây → 18-14 giây

Anh hùng nâng cao

Bù nhìn cũng có thể sợ mục tiêu khi giả vờ là bức tượng (di chuyển); W. thiệt hại của những người lính nhỏ: 40% → 60%

Racly E tác dụng giảm là thời gian sau khi nổ: 0,25 giây → 1 giây

tốc độ tấn công quá mức hệ số doanh thu: 0,658 → 0,69

[123 ] Nhân Q chấn thương cơ sở: 55-215 → 60-228; Q để Xiaobie chấn thương: 66% → 60%

Cassa Q Khai thác Addition: 0,35 → 0,4; R Dải 1500-2500 → 1500-3000 [123 ]

trên đây là League of Legends, mà là một League of Legends, 10.11 Thay đổi: ADC Tăng cường năng lực sinh tồn của súng nam dao nam bị suy yếu, thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Ngô á chúa \"LOL\" tuyên bố nghỉ hưu              Kế tiếp:Doinb sống để tiết lộ những lý do cụ thể cho bạn không chơi phụ nữ rắn