Phiên bản LOL10.11 Thay đổi: Ushered trong phiên bản mới của chú chó con chó

Vào ngày 19 tháng năm 2020, các nhà thiết kế nắm tay Markyetter cập nhật nội dung mới nhất về League of Legends 10.11, có thể nhìn thấy một con gấu chó mới, trong khi nhiều quảng cáo đã tăng lên và sẽ không có giữa chừng và cơ chế. Thay đổi, chúng ta hãy cất của Một cái nhìn về Xiaobian!

LOL10.11 Phiên bản thay đổi: mở ra phiên bản mới của chú chó con chó

Thay đổi thấp hơn

Thiết bị thay đổi tốc độ được gia cố: nhiệt cuồng nhiệt, bão, nhảy ma, dao điện , pháo binh

cơ bản giá trị cuộc sống được nâng cao: Yifu, Ai Xi, Katelin, Deli, KKT, KKT, Jinde, Casa, Dare, Nữ Gun, Hiwi, chuột, Verus, Xia

tăng trưởng sức khỏe được tăng cường: Lu Xian, Carlysta, pháo nhỏ, Wein

Weaked

Grefort (cao cấp văn phòng là không bình thường)

Tailong (Cục Trung End có bất thường)

Overeffects ở giữa các trò chơi)

Cục Sindla (high-end và sự phản đối chuyên nghiệp)

Tăng cường

Feveth, rock, đi vênh váo, Hummer Casa

và các phiên bản mới của gấu chó (123]

Đó là Xiaobian để đưa phiên bản LOL10.11 của LOL10.11: Chào mừng đến với gấu chó mới , thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Chó gấu trở thành ca cao tình yêu để yêu không gian người              Kế tiếp:2020lol ngày 18 tháng 5 không ngừng cập nhật: Điều chỉnh chế độ chữa cháy vô hạn