2020lol ngày 18 tháng 5 không ngừng cập nhật: Điều chỉnh chế độ chữa cháy vô hạn

Vào ngày 19 tháng 5 năm 2020, League of Legends đã tiến hành một bản cập nhật không ngừng. Nội dung chính của bản cập nhật này sửa đổi một số lỗi và điều chỉnh sự cân bằng của lửa vô hạn và các trò chơi của đám mây, và cụ thể sau Look ở nội dung cụ thể!

2020lol 18 tháng 5 không chỉ dừng lại cập nhật: Chế độ hỏa lực Adjustment Unlimited sửa chữa lỗi

Frost Witch Li Sang Zhuo

Passive-Ice sửa chữa xung BUG: Khi không hài lòng với các tiền đề đúng, Lizang sẽ không còn vô tình tạo ra các tôi tớ băng-saver

các vụ cướp chính của bóng

[123

[123 ] Chúng tôi đang gấp rút trở lại sửa chữa lỗi, sửa chữa lỗi đã được sử dụng để giải quyết các vụ cướp [bóng W! Khung] và [R Forbidden \"! Inferi] ở CHDCND Triều Tiên Khi một mục tiêu được đặt nhanh chóng, bóng của họ sẽ được chồng lên nhau. sửa chữa lỗi này đã gây ra một số vấn đề đệm, một số trong đó chúng tôi đã xác định vị trí và sửa chữa các BUG dưới dự phòng này.

[q bóng] Trì hoãn sửa chữa lỗi: Khi cast [q shadow \"các cuộc tấn công thông thường của cướp không còn sẽ có một sự chậm trễ nhỏ

[Q shadow\"] Lian Xiang Bug sửa chữa: trong vụ cướp, WQW của mình, cái bóng của những vụ cướp sẽ tái áp dụng không còn [q bóng! Blade]

[w bóng!分】招招招现在现在连确确确确确确确确确连地连连地地确确确连连确确连确确确确确确确确确确确确确确确[[[了了[[了了[

[E-shadow ] visual tác sửa chữa lỗi: bây giờ, khi nó đang ở trong khoảng cách [bóng W \"cái bóng của ông sẽ chơi một cách chính xác để chơi 1 cách chính xác các hiệu ứng hình ảnh của [e shadow\", chứ không phải chơi hai lần.

Yunxiao Terrain sửa lỗi: sửa chữa một lỗi, các lỗi đã gây ra: địa hình Yunxiao không cung cấp tốc độ tăng trưởng

10.10 Unlimited Anh hùng Enhancement

Niu-đuôi Foxa Một gấu trúc: -8% chấn thương đầu ra ⇒-5% sản lượng thiệt hại

Void sợ Cocos: So với chế độ bình thường, không có sự thay đổi ⇒-5% dung sai

Anh đạn koi bom: không thay đổi trong chế độ chung ⇒-5 thiệt hại% khoan dung

Ancient sợ Fedik: không có sự thay đổi trong chế độ bình thường + 5% sản lượng thiệt hại, -5% Belt chấn thương, \u0026 amp; + 10% điều trị [ 123]

Void nữ Casa: -5% chấn thương Output ⇒相Hãy so sánh chế độ bình thường không thay đổi

Hoa hậu Jack Hunter: + 5% Output chấn thương \u0026 amp; -5% Belt chấn thương ⇒ + 10% chấn thương đầu ra \u0026 amp; -5% chịu đựng thiệt hại

Tie Ming linh hồn Chế độ Caesar: -5% Belt chấn thương ⇒ + 5% Output thiệt hại \u0026 amp; -5% chịu thiệt hại

Xueyuan Gemini Nuo và Wirangpu : -10% Belt chấn thương \u0026 amp; + 10% hiệu quả điều trị ⇒ + 10% Output thiệt hại, -10% Belt chấn thương, \u0026 amp; + 10% hiệu quả điều trị

không nhượng bộ Guns: -10% Belt chấn thương ⇒ + 5% thiệt hại Output \u0026 amp; -10% chịu thiệt hại

Linh hồn khóa tù búa dài đá: + 10% chấn thương đầu ra \u0026 amp; -10% độ bền ⇒ + 10% thiệt hại sản lượng \u0026 amp; -15% thiệt hại khoan dung

10.10 anh hùng lửa Unlimited suy yếu

Dark Sword Magic Yokas: + 25% damage Output \u0026 aMP; -25% Belt chấn thương ⇒ + 20% Output chấn thương \u0026 amp; -25% khoan dung thiệt hại

皎皎女神安娜: So với chế độ thông thường không thay đổi ⇒-5% sản lượng thiệt hại

triều Hailingfitz: -10% chấn thương Output ⇒-10% chấn thương đầu ra \u0026 amp; + 5 % chịu thiệt hại

Void Walker Casin: + 5% Output thiệt hại \u0026 amp; -10% Belt chấn thương ⇒ + 5% sản lượng thiệt hại \u0026 amp; -5% chịu đựng thiệt hại

tóc Lingliana: + 5% Belt chấn thương ⇒-5% Output thiệt hại \u0026 amp; + 5% chịu đựng thiệt hại

nổ Jianhao Yaso: + 15% Output chấn thương \u0026 amp; -5% Belt chấn thương ⇒ + 10% damage Output \u0026 amp; -5% Belt chấn thương

Magic mèo giải trí: -20% thiệt hại sản lượng \u0026 amp; -30% Hiệu quả điều trị ⇒ + 25% e thời gian làm mát, -20% thiệt hại sản lượng \u0026 amp; -30% hiệu quả điều trị [ 123]

thay đổi cân bằng trò chơi nhẹ nhàng của

Gigs chiên chấn thương Bomb: 300/400/700 ⇒300 / 400/550

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ mạnh mẽ của bạn cho League of Legends!

Trên đây là 2020lol Xiaobian của vào ngày 18 tháng mà không dừng cập nhật: Điều chỉnh một chế độ lửa vô hạn, thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Phiên bản LOL10.11 Thay đổi: Ushered trong phiên bản mới của chú chó con chó              Kế tiếp:Xét nghiệm máu lớn GMB: Ngoài việc ngủ bốn người còn lại