HLE Official thông báo Viper Circuit Lower Circuit ban đầu tham gia nhóm

Vào ngày 18 tháng 5 năm 2020, quan chức tuyên bố rằng nhóm GRF League Hle đã chính thức nói thêm rằng GRF sẽ được tham gia. Đây là một điều rất xứng đáng. Cụ thể theo sau, hãy xem!

HLE CHÍNH THỨC đã công bố Viper Cread Road Player ban đầu đã tham gia nhóm

Chào mừng Viper, một người chơi vòng lặp với một hồ bơi anh hùng rộng lớn và siêu ổn định.Tham gia HanwhalifeSports vào năm 2020, vui lòng thanh toán đầy đủ sự hỗ trợ, mùa giải mới của chúng tôi sẽ tỏa sáng với anh ấy.

Trên đây là HLE của Xiaobian đã chính thức công bố Viper Circle Circel Circel ban đầu để tham gia nhóm, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Xét nghiệm máu lớn GMB: Ngoài việc ngủ bốn người còn lại              Kế tiếp:Giám đốc H2K đã phá vỡ tin tức rằng toàn bộ LEC League luôn có một sự trốn thuế.