Để tưởng nhớ quốc tế không còn ra mắt cầu vồng 2020

Từ năm 2018, Riot sẽ ra mắt Cầu vồng Srobo tương ứng, sẽ phóng Rainbow Slee tương ứng, đó là quốc tế hàng năm không còn trong cùng một ngày. Năm nay, việc giới thiệu 7 loại biểu tượng khác nhau có thể khiến người chơi chọn, Theo dõi cụ thể Hãy xem!

Kỷ niệm quốc tế không còn là Lapezen trong cùng một ngày, 2020 Gia đình Suri Rainbow

Trò chơi sẽ giống như năm 2019, miễn là biểu tượng thiết bị có thể có được hiệu ứng tăng tốc cầu vồng

[ 123] Đồng thời, do chế độ trò chơi của Genting, những hiệu ứng này cũng sẽ áp dụng cho TFT!Khi trở về từ giao diện từ điển, nó sẽ xuất hiện với cùng Cầu vồng theo dõi với Canyon Summoner.

Như trước đây, các biểu tượng này sẽ được bán trong 1 giá thiết yếu màu xanh, trong khi hiệu ứng cầu vồng sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 6 biến mất.

Những điều trên là Xiaobian mang đến cho bạn để kỷ niệm quốc tế không còn phóng 2020 trang trại cầu vồng, mà còn thú vị hơn.

    Trước:Đoán ID người chơi quảng cáo thông qua biểu thức biểu tượng cảm xúc              Kế tiếp:Giải thích Perkz và lý do chuyển đổi vị trí mũ