Nhà thiết kế bạo loạn thay đổi thành phiên bản lol10.12 của đường và giữa chừng

Vào ngày 16 tháng 5 năm 20, Nhà thiết kế trưởng của Riot Markyetter đã cập nhật nội dung thay đổi phiên bản Lollol10.12, có thể thấy sự điều chỉnh của đường và giữa chừng và rune đã được thay đổi, cụ thể Hãy xem một cái nhìn Tại Xiaobian!

Vòng lặp của nhà thiết kế Riot và Midway

trong nội dung kế hoạch, sự thay đổi trong nội dung kế hoạch, thay đổi hiện có liên quan đến

Nâng cấp Element Canyon: Chủ yếu điều chỉnh sự thay đổi của Địa hình

để điều chỉnh các kỹ năng rune và summoner: Có một người bảo vệ, động vật ăn thịt, vững chắc, tốc độ du lịch, mọc lên

và tiến độ thay đổi đường giữa: 10,11 của kế hoạch thay đổi đường bộ, Những thay đổi giữa mạch chưa bắt đầu

ở trên là nhà thiết kế bạo loạn do Xiaobian đưa ra để điều chỉnh phiên bản lol10.12 thay đổi sang đường và giữa chừng, tuyệt vời hơn, hãy chú ý hơn.

    Trước:Giải thích Perkz và lý do chuyển đổi vị trí mũ              Kế tiếp:Yamatocannon tham gia SB để phục vụ như là người đứng đầu