YTG. Cầu thủ gỗ đạt tổng cộng 100 thành tích

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2020, TG. Vâng, trong Super Play của Thành Đô, trong trò chơi thứ tư, sử dụng Ma Chao, sử dụng Ma Chao, đạt 100 thành tích và cũng sử dụng anh hùng này để giành chiến thắng trong trò chơi. Chiến thắng, bê tông Theo dõi đan nhỏ với nhau để nhìn thấy nó!

YTG. Người chơi Gujiu đạt 100 thành tựu chiến thắng

YTG. Sử dụng Ma Chao đạt 100 cột mốc Gujiu chiến thắng trong trận đấu thứ tư chống lại Chengdu để chơi Super AG Will!

Xin chúc mừng, tiếp tục tiếp nhiên liệu.

Trên đây là YTG. Các cầu thủ gỗ do Xiaobian mang đến 100 thành tích, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Yamatocannon tham gia SB để phục vụ như là người đứng đầu              Kế tiếp:\"Liên minh huyền thoại\" trên thẻ đổi tên tạm thời bắt đầu