\"Liên minh huyền thoại\" trên thẻ đổi tên tạm thời bắt đầu

Vào năm 2020, 14 tháng 5 năm 14, các quan chức giải đấu quyết định kệ trung tâm đổi tên thẻ, cụ thể với kệ lol Tại sao đổi tên thẻ? Xiaobian ở đây để hướng dẫn cụ thể về nó!

\"Liên minh Heroes\" trên kệ tạm thời được đổi tên thẻ đã giới thiệu

do lý do kỹ thuật nền tảng, trung tâm mua sắm sẽ được tổ chức vào năm 2020 lúc 12:00 vào ngày 14 tháng 5, kệ Đổi tên thẻ, đã đổi tên Summoner mua hàng được sử dụng trước lúc 11:59 vào ngày 14 tháng 5.Đã thêm thời gian một lần nữa đổi tên thẻ xin vui lòng chú ý đến thông báo chính thức.

Đây là bộ truyện nhỏ khi chúng ta mang \"Liên minh Heroes\" trên thềm tạm thời đổi tên cho việc giới thiệu thẻ, thú vị hơn, vì vậy hãy theo dõi.

    Trước:YTG. Cầu thủ gỗ đạt tổng cộng 100 thành tích              Kế tiếp:Doinb hai mươi chia sẻ cuộc sống kỳ nghỉ